Välkommen till Brunnsgärdet!

Brunnsgärdet är  ett populärt område att bo i för såväl unga som gamla, med närhet till t ex skola, daghem, affär, vårdcentral och restauranger. Ett lugnt och trivsamt område  med stora grönområden som ger en känsla av öppenhet. Brunnsgärdet ligger ca 4 km söder om Örebro centrum (5 min med bil, 15 min med cykel) och 2,5 km norr om Marieberg köpcentrum.


Brunnsgärdet bjuder även på:

    En pulkabacke för dom mindre.

    En tennisplan (som på vintern spolas till skridskobana).

    Fyra mindre lekparker utrustade med gungor och annan lekutrustning.

    Gratis gästparkering.

    Ett 2,8 km långt elupplyst friluftsspår i närliggande skogsparti.


Byte av fjärrvärmesystem

Enligt enhälligt beslut på extra stämma den 31 augusti 2017 började vi under  2018 arbetet med att byta ut vårt gamla fjärrvärmesystem på Brunnsgärdet.


Du kan hjälpa till att stoppa tjuven!


(210713) Nu är det dags för stölder i våra garage igen. Både Loka och Medevi har drabbats då tjuvarna gått in genom olåsta garage.

Se till att era garageportar går i lås!


Årsstämma
torsdag den 18/11


Pga pandemin  genomför vi årsstämma för både 2019/2020 och 2020/2021

Årsredovisning 190701-200630

Bilagor till årsstämman 2019/2020


Handlingar för 2020/2021 kommer inom kort.


Vi har vakans på flera poster till styrelsen och behöver din hjälp! Du behöver inte vara något styrelseproffs utan engagemang och intresse för boendesituationen räcker långt.


Är du intresserad av att höra mer, kontakta omgående ordf Lars Berge-Kleber, tel 070-312 74 54 eller valberedningen genom Per-Håkan Andersson, tel 070-619 30 82.

Laddning av elbilar


Vi vill påminna om att det INTE är tillåtet att ladda elbilar via eluttagen i garaget.

Det är också högst olämpligt och farligt att ladda elbilar vid sina hus.

Elnätet är inte byggt för detta och det är helt enkelt en elsäkerhetsfråga.


Vid kommande årssstämma i november kommer förslag tas upp beträffande installation av två laddstolpar per gränd.