Styrelsen

Brunnsgärdets Samfällighet sköts av en styrelse på sex personer.


Brunnsgärdets Samfällighet sköts av en styrelse på sex personer. Adjungerade till styrelsen är områdets fastighetsskötare. Denna styrelse har sex protokollförda sammanträden per år. Till dessa sammanträden bjuds vid olika tillfällen även revisorer och kontaktpersoner in. Dessutom har styrelsen en separat träff med enbart kontaktpersonerna.


Det finns en kontaktperson på varje gränd.     

Dessa har hand om de två städdagar som

äger rum varje år samt en del andra skötselfrågor kring gränden och agerar

som närmaste kontaktperson till de boende på respektive gränd. Kontaktpersonerna kan t ex även ta uppfrågor och önskemål från de boende på styrelsemötet eller vid den separata träffen.


Dessutom äger i november varje år årsstämman rum. Årsstämman är föreningens högsta beslutande instans. Motioner som önskar tas upp på stämman ska vara inkomna till styrelsen senast den 30 september.

                                                                        Kontaktman i styrelsen är ordförande Lars Berge-Kleber, tel 019-24 60 69.

Om fastighetsägare engagerar samfälligheten i ärenden som är av privat karaktär (t ex villacentraler,elektriska garageportöppnare), debiteras en kostnad om 350.-/tim för varje påbörjad timme (minimidebitering 1 tim).

Styrelse 2018/2019

Lars-Berge-Kleber, ordförande

Loka gränd 2, tel 070-312 74 54

Helena Stubbe, vice ordf.

Sätra gränd 31, tel 070-259 93 34 

Sanna Lord, kassör

Sätra gränd 23, tel 070-488 73 73

Rickard Sahlqvist, sekreterare

Medevi gränd 13, tel 070-719 42 38

Malin Uhlan,
Sätra gränd 33, tel 070-622 69 43

Fouad Ketari,
Loka gränd 38,tel 070-288 33 41


Styrelsesuppleanter:

Gösta Andersson, Sätra gränd 1

Bjarne Hemstad, Ramlösa gränd 53

Susanna Lövdahl, Ramlösa gränd 49

Pernilla Wenström, Medevi gränd 40

Helena Löf, Medevi gränd 47

Henrik Lord, Sätra gränd 23


Fastighetsskötare:

Magnus Bergman, Ronnebyg 48,

tel 070-784 16 16.


Revisorer:

Leif Hörnell, Porla gränd 48

Bo Magnusson, Ramlösa gränd 11


Valberedning:

Per-Håkan Andersson,
Medevi gränd 18, tel 070-619 30 82

Kontaktpersoner

Loka gränd:        Rune Larsson,

        Loka gränd 36


Ronnebygatan:  Hans-Owe Andersson,

                            Ronnebygatan 34


Ramlösa gränd: Bjarne Hemstad,

                            Ramlösa gränd 53
                            Susanna Löwdahl,
                            Ramlösa gränd 49


Porla gränd:       Maria Frohm,

                            Porla gränd 42


Sätra gränd:       Malin Uhlan,   

                            Sätra gränd 33


Vårby gränd:      Kristian Berge-Kleber

                            Vårby gränd 56


Medevi gränd:   Rickard Sahlqvist,

                            Medevi gränd 13